Cartref > Newyddion > Cynnwys
Cysylltiadau ac Iechyd
- Apr 07, 2018 -

Cysylltiadau ac iechyd

Mae astudiaeth o adrannau meddygol yr Almaen yn dangos bod llinyn tyn yn hawdd arwain at glawcoma yn y gwddf a'r gwddf o dan.

Dangosodd y prawf o 40 o ddinasyddion gwrywaidd fod y rhan fwyaf o bobl wedi cynyddu eu pwysau mewnococwlaidd o 20% ar ôl 3 munud o glymu. Gwenyn gwddf cywasgu Necktie, sy'n effeithio ar gylchrediad gwaed, ac yn cael effaith negyddol ar y llygad.

Mae arbenigwyr yn yr Almaen yn awgrymu peidio â rhwymo cysylltiadau wrth wisgo cysylltiadau. Bydd cywasgiad fasgwlaidd y gwddf a chlym tyn ynghlwm yn arwain at fwy o waed i rwystro'r llygad, fel bod pwysedd llygad yn cynyddu. Gallai gormod o bwysau llygaid achosi niwed mwy difrifol i lygaid na glawcoma. Dylai dynion bras dynn a gwddf sy'n gysylltiedig â chlymu fod yn wyliadwrus o'r niwed sy'n dioddef o nerfau offthalmig yn y tymor hir.

Mewn gwirionedd, argymhelliad arbenigwyr Almaeneg yw'r categori maint y coler.


Hawlfraint © Shengzhou Sunlead Silk gwehyddu Co., Ltd holl hawliau a gadwyd yn ôl.